Vive Zene Tuzla


- Održan edukativni čas o značaju rehabilitacije za žrtve torture -

 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture 26.juna 2018.godine održan je edukativni čas o značaju rehabilitacije za žrtve torture u prostorijama Univerziteta u Tuzli, Filozofski fakultet. Ovo je bila prilika da mladi čuju iskustava preživjelih iz perioda rata i značaj rehabilitacije. Važno je naglasiti da je Filozofski fakultet prepoznao važnost obilježavanja ovoga značajnog datuma, te su ove godine bili i domaćini ove manifestacije. Da je oporavak od trauma složen i dugotrajan proces i da skoro nikada ne zacijeli u potpunosti su nam svjedočili preživjeli ratnu trauma iz perioda rata Brčaci Smail Musić i Adila Suljević, te su posebno naglašavali značaj pružene psihosocijalne pomoći u cilju svog oporavka.

Prodekanica za nastavu dr.sc. Ljubica Tomić Selimović je u svom obraćanju izrazila veliku zahvalnost UG Vive Žene koji rade i dalje sa populacijom traumatiziranih, te i na samoj inicijativi da se ovaj važan datum održi u prostorijama Filozofskog fakulteta. Također, prodekanica je naglasila da u narednom periodu želi nastaviti saradnju sa UG Vive Žene.

Amra Muradbegović, psihoterapeutkinja UG Vive Žene, naglašava važnost obilježavanja 26. Juna u cilju prevencije budućih sukoba kao i transgeneracijskog prenosa trauma. Važno je da mladi ljudi znaju istinu o onome šta se dešavalo u prošlosti, te kako su se ljudi osjećali i nosili sa patnjama. Važno je da smo svi dovoljno osjetljivi za patnju preživjelih.

Vive Žene i na ovaj način, pored direktnog rada sa žrtvama, pokušavaju potaknuti javnost, građane, medije, druge NVO da zajedno učinimo mnogo više kako bi se pitanje statusa žrtava riješilo, kako bi doprinjeli izgradnji održivog mira u BiH.

Na ovome skupu se obratila i studentica odsjeka Pedagogija-psihologija, a ujedno i volonterka UG Vive Žene koja ističe da jeveoma bitno da se sprovode aktivnosti, kao što je ova danas, radi podizanja svijesti javnosti o pitanju torture, posljedica i metodama njene prevencije i promocije ljudskih prava.Važno je da smo svi svjesni da je preživjelim žrtvama torture neophodna psiho-socijalna pomoć i podrška, jer svako od nas je mogao i može biti na njihovom mjestu.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba