DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održana press konferencija i prezentacija rezultata provođenja zajedničkih aktivnosti organizacija civilnog društva i tužilaštava u BiH uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH -

 

U utorak, 13. novembra 2018. godine, u Velikoj sali Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, održana je press konferencija i prezentacija rezultata provođenja zajedničkih aktivnosti organizacija civilnog društva i tužilaštava u BiH uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH. Rezultate projekata predstavile su predstavnice organizacija Transparency International BiH, Mediacentar i UG „Vive žene“ Tuzla.
Potpredsjednica VSTV-a BiH i predsjednica Stalne komisije VSTV za efikasnost tužilaštava Jadranka Lokmić-Misirača je u svom uvodnom obraćanju, naglasila da sa zadovoljstvom predstavlja završetak jednog značajnog projekta koji otvara novi put saradnje tužilaštava, VSTV-a BiH i nevladinih organizacija koje se bave problemima u pravosuđu i tužilaštvima. Navela je da su sudionici projekta putem različitih aktivnosti doprinijeli daljem otvaranju pravosuđa prema javnosti, pružajući osnovne informacije o funkcioniranju i organizaciji tužilaštava.
U ime Udruženja 'Vive žene' iz Tuzle projektna postignuća prezentovala je Dunja Škaljo, navodeći kako je fokus bio na projektu jačanja kapaciteta tužilaštava na planu postupanja sa oštećenima i svjedocima, uključujući i edukaciju tužilaca i saradnika iz odjela za podršku svjedocima, te razvoj informativne brošure za svjedoke i oštećene sa praktičnim uputama, koja je distribuirana svim tužilaštvima u BiH. Istovremeno, sačinjene su i Smjernice za tužitelje o postupanju prema oštećenim i svjedocima radi unapređenja institucionalne kulture i prakse u postupanju s ovim osjetljivim kategorijama.
Predstavnica Asocijacije demokratske inicijative iz Sarajeva (ADI) Dajana Čelebić kazala je da je u partnerstvu sa Transparency International u BiH realiziran projekt posvećen jačanju povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH putem unapređenja transparentnosti i odgovornosti, uključujući brojne aktivnosti na terenu i izradu odgovarajućih informativnih štampanih i video-materijala.
Projektna koordinatorica iz Mediacentra Hilma Unkić navela je kako je cilj projekta u kojem su angažirani bio približavanje rada tužiteljstava građanima, uz elaboraciju medijske komponente, što je, također, bilo propraćeno organiziranjem odgovarajućih radionica, kao i štampanjem priručnika za novinare pod nazivom „Da pravda bude vidljiva“, te izradom upitnika/ankete kojom bi se „mjerio“ stav javnosti o radu tužiteljstava u BiH.
Referirajući se na ostvarena postignuća, rukovoditeljica Projekta jačanje tužiteljskih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa Amila Rahić je, uz zahvalnost iskazanu partnerima, naglasila kako sve realizirane aktivnosti svjedoče o strateškom opredjeljenju VSTV-a da se pravosudne institucije u svim situacijama kada je to moguće otvore spram javnosti i kreiraju jasno definirane kanale za komunikaciju i saradnju s građanima, NVO i medijima.

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba