DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održan Trening Izrada i praćenje individualnog plana tretmana i zaštite malodobnih počinitelja kaznenih djela -

 

Trening Izrada i praćenje individualnog plana tretmana i zaštite malodobnih počinitelja kaznenih djela je održan u periodu 20. I 21.novembarr 2018., na Hajdučkim vodama. Organizator treninga je Udruženje građana Vive Žene u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona,a aktivnost je finansijski podržana iz sredstava za realiziranje aktivnosti predviđenih uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji Bosne i i Hercegovine Federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Cilj treninga je bio unaprijediti znanja i kompetencija stručnih radnika centara za socijalni rad socijalne zaštite za primjenu odgojnih preporuka putem izrade individualnog plana tretmana i praćenja realizacije izrečenih odgojnih preporuka..

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba