DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- 16. dana aktivizma u Županiji Posavskoj -

 

Aktivnosti u okviru Kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja ove godine smo realizirali i u Županiji Posavskoj.
- 6. decembra smo u Općini Odžak realizirali uličnu akciju u suradanji sa Centrom za mentalno zdravlje, J.Z.U. Dom zdravlja Odžak, Policijskom stanicom Odžak i Udrugom "Neuron". Svim zainteresiranim građanima uručeni su informativni materijali te je direktno razgovarano o nasilju u porodici.

Također, u Srednjoj školi "Pere Zečevića" u Odžaku održali smo 2 edukativna predavanja za učenike i učenice. Prisutni su bili aktivni u diskusiji i pokazali izuzetno zanimanje za temu nasilja u porodici.

- 11. decembra smo u suradnji sa Centrom za socijalni rad Orašje i Udrugom "Žene sa Save" održali:
*Uličnu akciju s ciljem distribucije informativnog materijala o nasilju u porodici, te smo građanima davali odgovore na pitanja o ovoj temi.
*Edukativno predavanje o nasilju u porodici, na kojem je i socijalna radnica pojasnila postupanje Centra za socijalni rad Orašje prilikom prijave nasilja, uključujući i suradnju sa drugim subjektima zaštite.
*Edukativnu radionicu o nasilju u porodici za članice Udruge žena "Žene sa Save" i Udruge žena "VEZ" iz Domaljevca, koje su bile jako zahvalne za organizirano predavanje, te vrlo otvoreno razgovarale o ovoj temi.

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba