DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- U Brčkom 14.02.2019. god. održan treći sastanak lokalne dijaloške platforme. -

 

Na sastanku je usvojena finalna verzija dokumenta Okvir za djelovanje lokalne dijaloške platforme, dogovorene su naredne aktivnosti za institucionalnu održivost te koordinaciju i plan aktivnosti za predstojeći period.

Udruženje građana Vive Žene će pružiti dodatnu podršku lokalnoj koordinatorici Brčko distrika u cilju obezbjeđenja institucionalne održivosti platforme.

Prema riječima učesnika platforme, dijalogom se mogu dogovoriti prioriteti koji ujedinjuju akciju različitih aktera, a koja doprinosi opštem interesu lokalne zajednice. Učesnici su procijenili da je lokalna dijaloška platforma korisna za Brčko distrikt, te da je dijalog kontinuiran proces koji se razvija i na kojem treba istrajati.

#DijalogZaBuducnost

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba