DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održan prvi sastanak radne grupe za izradu "Protokola o postupanju u oblasti maloljetničke delikvencije" za Općinu Lukavac -

 

Prvi sastanak radne grupe za izradu "Protokola o postupanju u oblasti maloljetničke delikvencije" za Općinu Lukavac je održan 21.02.2019 godine,u Hotelu Senad od Bosne – Modrac, Lukavac. Cilj održanog sastanka je bio uspostaljanje multidisciplinarnog tima u Lukavcu sa ciljem izrade "Protokola o postupanju u oblasti maloljetničke delikvencije" koji će predstavljati sistematski pristup rješavanju problema maloljetničke delinkvencije u Lukavcu, te će djelimično omogućiti primjenu postojećih zakona i međunarodnih dokumenata koji regulišu zaštitu, tretman i re-socijalizaciju maloljetnih delikventa.

Aktivnosti izrade Protokola su dio projekta „Jačanje međuresorne i međuinstitucionalne saradnje u oblasti maloljetničke delikvencije“, kojeg sprovode UG Vive Žene, Univerzitet u Tuzli, JU Centar za socijalni rad Lukavac i Ministrtsvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, koje je ujedno i finasijski podržalo realizaciju ovog Projekta.

Izrada Protokola je zasnovana na Programu prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016.-2019. godine koji je usvojila Vlada TK, odlukom broj: 09/1-35-16642/16 od 04.07.2016. godine i koji je objavljen na http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MRSP/2016/

#DijalogZaBuducnost

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba