DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održan treći sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Grada Mostara -

 

Održan treći sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Grada Mostara - 26.02.2019. god.

Na sastanku se diskutovalo o poduzetim aktivnostima, procesu uspostave lokalne dijaloške platforme te predstojećim koracima za dugoročnu održivost ovog dijaloškog mehanizma. Dogovoreno je da će u narednom periodu rad platforme koordinisati gospođa Sabina Memić, lokalna koordinatorica ispred Gradske uprave. Pokrenut je proces za institucionalnu održivost platforme, imenovanjem članstva ovog tijela od strane gradonačelnika. U narednom periodu platforma će se posvetiti radu na prioritetu: „Kvalitetnija i kontinuirana suradnja osnovnih i srednjih škola, tj. učenika koji pohađaju školu prema različitim nastavnim planovima i programima, a vrlo malo međusobno surađuju“.

#DijalogZaBuducnost

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba