DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održan okrugli sto na temu "Zajedno protiv nasilja" -

 

Udruženje građana Vive Žene u saradnji sa Mrežom žena u Podrinju su održale okrugli sto na temu "Zajedno protiv nasilja" dana 6.03.2019.godine u Zvorniku. okrugli sto je organizovan u povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena. Cilj okruglo stola je bio uvidjeti načine saradnje i potrebama za unaprijeđenje saradnje među institucijama i organizacijama po pitanju pružanja podrške i zaštite žrtvama nasilja na području Regije Birač. Predstavnici institucija i organizacija civilnog društva iz Opština Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica su učestvovali na okruglom stolu.
Okrugli sto je dio aktivnosti Projekta"Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama" kojeg je finansijski podržao Olof Plame International Center.

#DijalogZaBuducnost

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba