DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održana radionica Zdrava porodica- zdravo društvo -

 

Dana, 25. 03. 2019. godine u hotelu Senad od Bosne u Lukavcu, UG “Vive Žene” su organizirale radionicu pod nazivom “Zdrava porodica - zdravo društvo“, a u okviru projekta „Primjena sistemskih intervencija u radu sa porodicama pogođenim nasiljem“, čiji je cilj doprinijeti smanjenju i prevenciji nasilja u porodici u BiH.
Treba naglasiti da je projekat podržan od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog Kantona, čija je predstavnica i pohvalila sve profesionalce koji se bave problemima nasilja u porodici, ističući da u svima vidi veliku snagu i nadu za žrtve nasilja.

Cilj ove radionice je bio prezentacija samog projekta kao i prikaz rezultata do kojih se došlo kako kroz ovaj projekat, tako i kroz naše dugogodišnje djelovanje na ovoj temi.

Treba reći da se na ovoj temi puno radi, ali i dalje se svakodnevno susrećemo i sa počinicima i sa žrtvama nasilja. Kroz sistemski pristup psihosocijalnim intervencijama sa porodicama koje su pogođene nasiljem, probleme slučajeva nasilja u porodici nastojimo rješavati na sveobuhvatan način uzimajući u obzir svakog člana porodice koji je uključen u porodični sistem.

Učesnici su istakli da se o ovoj temi treba više govoriti, češće organizirati slične radionice i supervizije koje mogu biti prilika da profesionalci međusobno dijele svoja iskustva u radu i primjere iz prakse. Takođe ističu da je važno međuinstitucionalna koordinacija i jednoobrazno razumijevanje problema kao ključan faktor u borbi protiv nasilja.

Na radionici su prisustvovali predstavnici - Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, te predstavnici Centara za socijalni rad TK.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba