DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- ODRŽAN TREĆI MODUL EDUKACIJE ZA VRŠNJAKE EDUKATORE - TIMSKI RAD -

 

UG "Vive žene" održale III modul treninga za vršnjake edukatore od 27.3. do 30.3.2019.g u hotelu "Pahuljica" na Vlašiću.Ovaj modul bio je fokusiran na teme timskog rada i uloge edukatora. U edukaciji je učestvovalo 50 učesnika sa područja Tuzle i Brčko Distrikta. Ova aktivnost dio je projekta "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodnozasnovanog nasilja" koga UG "Vive žene" implementira u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle a finansira EU.

Rano proljetno jutro u Tuzli, u „u gradu na zrnu soli“. Autobus sa djecom iz Brčkog je već spreman na parkingu, a pristižu djeca iz tuzlanskih škola i Pozorišta mladih Tuzle. Uzbuđenost i jednih i drugih raste kako se približava trenutak susreta. Pozdravljanje, zagrljaji, glasan smijeh i rumena lica starih prijatelja odaju radost zbog ponovnog susreta, putovanja i druženja na radionicama.

U prvom dijelu radnog dana pokazali su koliko su ozbiljno prihvatili ulogu peer edukatora. Prvi zadatak- anketiranje vršnjaka u njihovim školama izvršili su veoma ozbiljno i odgovorno. Anketari nisu imali nimalo lagan zadatak. Valjalo je stati pred grupu mlađih, ali i starijih vršnjaka u svojim školama, i to im je pojačalo odgovornost i činilo ih je ponekad nervoznim i uplasenim.

U daljem radu u malim grupama većina učesnika su pokazali visok nivo odgovornosti, slobode u iznošenju ličnih stavova, veći angažman svakog pojedinca u grupi, uz primjenu vještina komuniciranja stečenih na proteklim modulima, realnost u u samoprocjenii i procjeni svojih vršnjaka,...bez rivalstva, negativnog takmičarskog duha, zavisti ...sto je inače svojstveno ovoj vršnjačkoj dobi.

Shvatili su potpuno značaj sinergije i timskog rada, uočili su značaj teme i povezali sa životnim situacijama: „Ovo je isto kao u našoj kući i porodici, svako treba da ima svoju ulogu i zadatak u funkcionisanju porodice!“ izjava je jednog od učesnika na radionici. Dali su prednost timskom radu i timskom odlučivanju, kao najboljem modelu funkcionisanja bilo kakve zajednice. Veoma zrelo su shvatili ulogu vođe, kao promjenjljive osobe, u odnosu na potrebu i određeni zadatak u timu.

Veoma svjesno i precizno učesnici su sami prepoznali model dobrog i lošeg edukatora uočavajući na konkretnim primjerima karakteristike i jednog i drugog

Ono što je takođe bilo veoma zanimljivo je vježba javnog nastupa u kojoj su svi učesnici imali priliku spremiti kratko obraćanje grupi u 6 različitih povoda/situacija.

U daljem radu, učesnici su vježbali himnu Modula koju su osmislili na proteklom susretu, a sada je himna dobila melodiju i koreografiju, te su svi učesnici veoma uživali u ovoj aktivnosti koja ih je dodatno motivisala i povezala kao grupnu cjelinu. U povezivanju i jedinstvu grupe je imalo uticaja i zajedničko kreativno izražavanje slikanjem gdje su svi veoma uživali dodajuci crtežu svoj pečat, boje i linije.

Najinteresantniji i najzabavniji dio za učesnike bio je sigurno večernji program, prilika da se druže, igraju, plešu, razmjenjuju priče i iskustva i nastave sa gledanjem filmova ili nekih drugih igara u sobama. Na ovom Modulu već je to bilo druženje starih prijatelja, opušteno, bez ustezanja i barijera, vrijeme prvih simpatija i prvih „ozbiljnih ljubavnih problema“ kojih će se, vjerovatno, svi dugo sjećati i pamtiti kao dio svog odrastanja i rane mladosti...

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba