DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Poziv za dostavljanje ponuda za provođenje eksterne evaluacije projekta -

 

Poziv za dostavljanje ponuda za provođenje eksterne evaluacije projekta: „Prevencija, zaštita, rehabilitacija žrtava rata i rodno zasnovanog nasilja u BiH“

Udruženje građana Vive Žene, Tuzla objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za eksternu evaluaciju projekta: „Prevencija, zaštita, rehabilitacija žrtava rata i rodno zasnovanog nasilja u BiH“.

Detaljne informacije sa smjernicama za provođenje eksterne evaluacije dostupne su u prilogu 1. Projektni zadatak (ToR) - Klikni ovdje za preuzimanje >>>

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba