DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održan je prvi sastanak koordinacionog tijela za Tuzlanski kanton -

 

U okviru projekta „Unaprijeđenje zaštite žrtava nasilja – Korak bliže eliminaciji nasilja u porodici“ koji je finansijski podržan od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, odnosno Agencije za ravnopravnost spolova BiH, održan je prvi sastanak koordinacionog tijela za Tuzlanski kanton, dana 16. aprila 2019.g. U koordinaciono tijelo imenovani su predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstva zdravstva TK, Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstva pravosuđa i uprave TK, Pedagoškog zavoda TK, Foruma direktora centara za socijalni rad i Udruženja građana “Vive Žene” Tuzla. Zadatak i uloga članova koordinacionog tijela je izrada dvogodišnjeg "Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici" što je u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, ali i kooordinacija svih subjekata zaštite u cilju unaprijeđenja postupanja i zaštite žrtava nasilja, te međusobne suradnje svih nadležnih institucija.

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba