Vive Zene Tuzla


- Ambasador Bruce G. Berton posjetio UG ˝Vive Žene˝ -

Vive Zene

Dana 23.02.2018.godine, ambasador Bruce G. Berton, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini je posjetio UG Vive Žene, Alekse Šantića bb, gdje se tom prilikom susreo sa članovima Udruženja i upoznao na koji način Vive Žene pružaju pomoć i podršku ranjivim kategorijama društva, kao što su žrtva rata, torture i nasija.

OSCE Misija u BIH i UG Vive Žene imaju dugogodišnju saradnju po pitanju jačanja referalnih mehanizama za podršku žrtvama rata i žrtvama nasilja, kroz razvijnanje referalnih mehanizama između institucija i organizacija civilnog društva, te zajedničkog zastupanja za prava ranjivih kategorija društva.

- Održan I modul treninga „Specifičnosti pristupa u radu i postupanju sa ranjivim grupama žrtava/svjedoka“ -

Vive Zene

UG "Vive Žene" Tuzla uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i vlada Švicarske i Norveške provodi projekat: „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka“ koji ima za cilj poboljšanje statusa oštećenog/svjedoka, uključujući uživanje zakonom zagarantovanih prava i olakšano učestvovanje u svim radnjama tužilaštva bez diskriminacije. Kao jedna od aktivnosti gore navedenog projekta je obuka/trening pod nazivom: „Specifičnosti pristupa u radu i postupanju sa ranjivim grupama žrtava/svjedoka“, koja ima za cilj dodatno osposobljavanje tužilaca i saradnika iz odjela za podršku svjedocima za pristup u radu sa specifičnim kategorijama svjedoka.

- Posjeta predstavnica Medica Mondiale e.V. -

Vive Zene

Maren Erb i Vera Haag Arbenz, iz Medica Mondiale e.V.,Njemačka, su dana 19.02.2018. posjetile Vive Žene sa ciljem planiranja zajedniče saradnje u realizaciji dvogodišnjeg projekta pružanja podrške žrtvama rata i žrtvama nasilja. Medica Mondiale e.V. od 2015.godine podržava rad Vive Žene u pružanju psiho-socijalne, psihoterapijske podrške ženama i djeci, žrtvama rata i nasilja.

- Održan prvi modul treninga/edukacije za organizacije civilnog društva -

Vive Zene

U.G. „ViveŽene“ Tuzla od 2016. realizira projekat pod nazivom „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije (Romski centar za demokraciju), Albanije (Partnerë për Fëmijët), Kosova (Centar za mir i toleranciju) i Makedonije (Prva dječija ambasada u svijetu – Megashi) koji je finansijski podržan od strane Europske Unije.
Svrha projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) da učestvuju i poboljšaju kapacitete za dijalog kao i uticaj na politike i procese donošenja odluka. .

- Počinje prvi modul treninga:„Javno zagovaranje i lobiranje za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“ -

Vive Zene

U.G. „ViveŽene“ Tuzla od 2016. realizira projekat pod nazivom „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije (Romski centar za demokraciju), Albanije (Partnerë për Fëmijët), Kosova (Centar za mir i toleranciju) i Makedonije (Prva dječija ambasada u svijetu – Megashi) koji je finansijski podržan od strane Europske Unije.
Svrha projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) da učestvuju i poboljšaju kapacitete za dijalog kao i uticaj na politike i procese donošenja odluka. .

- Žrtva silovanja u ratu: Ko će mi nadoknaditi moj uništeni život? -
Vive Zene

Zarobljena i silovana u ratu, Alma danas živi u strahu, očekujući da joj oduzmu imovinu i primanja zbog nadoknade sudskih troškova nakon odbačene tužbe za odštetu.

Žrtve rata od kojih se traži da isplate sudske troškove danas ponovo proživljavaju traumeRicardo Dias/ EyeEm - Ilustracija
Kad je prije nekoliko godina dobila poziv da s drugim bivšim logorašima tuži bh. entitet Republiku Srpsku i traži nadoknadu štete za sve što je preživjela u ratu, Alma (pravi identitet poznat redakciji) dala je 25 eura, koliko se tražilo za proces, ne očekujući da će dobiti ikakvu odštetu...

- Premijerno izvedena predstava „Iskorak“ -
Vive Zene

Dana 7.12.2017. godine ambasador Švedske, Nj. E. Anders Hagelberg je posjetio UG Vive Žene Tuzla, te se upoznao sa radom Udruženja. Nakon ovog sastanka ambasador je, skupa sa članicama UG "Vive Žene" i organizacije Međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske, prisututvao sastanku Mreže žena sa sela, koja djeluje u okviru projekta „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama sjeveroistočne Bosne i Hercegovine", čije su članice predstavnice udruženja iz Cerske, Kravice, Burnica, Suhe, Skelana i Konjević Polja.
Doprinos Vive Žene razvoju društva je od izuzetne važnosti i isto tako mišljenja sam da društvo koje ne potiče rodnu ravnopravnost, i učešće žena u radu, nije društvo koje može uspjeti - rekao je ambasador Hagelberg.

- Održano edukativno predavanje za za članice udruženja iz Stjepan Polja -
Vive Zene

U okviru globalne kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, predstavnice U.G. Vive Žene, su 6. decembra 2017. održale edukativno predavanje za 26 članica udruženja žena iz Stjepan Polja, u prostorijama njihovog udruženja. Cilj ovog predavanja i sastanke, jeste međusobna razmjena iskustava, predstavljanje udruženja, sa posebnim fokusom na povećanje svijesti kod žena o postojanju nasilja, načinima prijave i zaštite žrtava nasilja od strane institucija. Članice su pokazale veliki interes za ovu temu, te su aktivnos učestvovale u diskusiji, navodeći konkretne primjere nasilja, te su postale svjesnije da posjedovanjem informacija, mogu spasiti nečiji život, ako na vrijeme reaguju i prenesu informaciju do onih kojima je potrebna.

- Posjeta ambasadora Švedske, Nj. E. Anders Hagelberg u UG Vive Žene -
Vive Zene

Dana 7.12.2017. godine ambasador Švedske, Nj. E. Anders Hagelberg je posjetio UG Vive Žene Tuzla, te se upoznao sa radom Udruženja. Nakon ovog sastanka ambasador je, skupa sa članicama UG "Vive Žene" i organizacije Međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske, prisututvao sastanku Mreže žena sa sela, koja djeluje u okviru projekta „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama sjeveroistočne Bosne i Hercegovine", čije su članice predstavnice udruženja iz Cerske, Kravice, Burnica, Suhe, Skelana i Konjević Polja.
Doprinos Vive Žene razvoju društva je od izuzetne važnosti i isto tako mišljenja sam da društvo koje ne potiče rodnu ravnopravnost, i učešće žena u radu, nije društvo koje može uspjeti - rekao je ambasador Hagelberg.

- „Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja“ -
Vive Zene

Uskoro premijera glumačko – plesnog spektakla „Iskorak“
U Bosanskom kulturnom centru Tuzla u utorak 12. decembra sa početkom u 19:30 premijerno će biti izveden glumačko-plesni spektakl „Iskorak“ koji je nastao u okviru projekta „Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja“, a kojeg uz finansijsku podršku Evropske unije implementira U.G. „Vive Žene“ Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle – istaknuto je na danas održanoj konferenciji za medije. Prema riječima Jasne Zečević, predsjednice U.G. Vive Žene, pomenuti projekat realizuje se u periodu od 1. januara 2017. do 31. decembra 2019. godine sa ciljem smanjenja rodno zasnovanog nasilja kroz aktivno učešće omladine u promociji nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH.

- Vive Žene i Sassja u borbi protiv nasilja nad ženama -
Vive Zene

U organizaciji U.G. Vive Žene u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, u ponedjeljak 27. novembra 2017. godine održana je premijera video spota za pjesmu „Stube“ mlade hip-hop pjevačice Sassje. Pjesma govori o nasilju nad ženama, a kako su istakli iz Vive Žene ove godine odlučili su se za malo drugačiji pristup i uspostavili saradnju sa Sassjom sa željom da se na taj način približe i mladima. Mišljenja su da se muzikom, snažnim emocijama i porukom koju pjesma nosi može skrenuti pažnja javnosti da je problem nasilja nad ženama i djevojkama nekada teško prepoznati.
Premijeri pjesme i video spota prisustvovale su žene iz različitih oblasti našeg društva i na taj pružile podršku ženama koje trpe nasilje.

- Video: U ponedjeljak promocija video spota i pjesme „Stube“ mlade hip-hop pjevačice Sassje -
Vive Zene

U.G. Vive Žene, Centar za terapiju i rehabilitaciju Tuzla od 25. novembra do 10. decembra obilježavaju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ i tim povodom organiziraju niz događaja posvećenih podizanju javne svijesti o sve prisutnijem problemu nasilja nad ženama i djevojkama.

Prema riječima Danijele Kaloci, voditeljice sigurne kuće u U.G. Vive Žene kada je riječ o smještaju u sigurnu kuću za žrtve nasilja u porodici od januara 2017. do danas na tretmanu je bilo 77 osoba, od toga 39 žena i 38 djece. Na SOS – telefon 126 za pomoć žrtvama nasilja u porodici od januara 2017. do danas obavljeno je 230 razgovora. Kaloci je istakla da obilježavanjem 16 dana aktivizma Vive Žene dodatno pokušavaju skrenuti pažnju na ovaj problem.

- Posjeta Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povrtak TK -
Vive Zene

Dana 23.11. Ministar za rad socijalnu politiku i povratak TK Zoran Jovanović primio je predstavnice Visoke škole socijalnog rada Univerziteta primijenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske, doc. dr.sc Barbaru Schurh i stručnu saradnicu prof. dr. Evu Tov. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Univerziteta u Tuzli (Filozofski fakultet Odsjek za socijalni rad, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Odsjek poremećaji u ponašanju, predstavnica Medicinskog fakulteta) i predstavnica U.G. Vive žene Tuzla, Jasna Zečević, te u ime Ministarstva dr.sc. Suada Selimović. Glavna tema sastanka bio je novi projekat pod nazivom "Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na prevenciji, tretmanu i resocijalizaciji maloljetnih delikvenata kroz izgradnju međusektorske saradnje" koji će biti realizovan na području općine Lukavac.

- Posjeta Ministra Zorana Jovanovića u UG Vive Žene -
Vive Zene

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, na čelu s Ministrom Zoranom Jovanovićem, danas su posjetili UG Vive Žene Tuzla, te tom prilikom obišli su Sigurnu kuću za žrtve nasilja, koja djeluje u okviru UG Vive Žene Tuzla. Predsjednica UG Vive Žene Tuzla, Jasna Zečević, u razgovoru sa Ministrom Zoranom Jovanovićem je naglasila da u skladu sa Zakon o zaštiti nasilja u porodici FBIH Sigurne kuće, koje djeluju na prostoru Federacije BIH, trebaju biti finansirane od strane Vlade Federacije i Vlada kantona, i da se nada da će Vlada Tuzlanskog kantona naći način da finasira rad Sigurne kuće UG Vive Žene. Ministar Zoran Jovanović je, tokom posjete, imao priliku i susresti se s korisnicima Sigurne kuće.

- Održana 3. radionica, radne grupe za izradu "Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici Brčko Distrikta BiH" -
Vive Zene

Kao nastavak aktivnosti u okviru projekta "Osnaživanje, prevencija i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u Brčko Distriktu BiH" koji realiziraju Fondacija "Udružene žene" Banja Luka u partnerstvu sa U.G. "Vive Žene" iz Tuzle, uz podršku UN WOMEN BiH, 8. i 9. novembra 2017. u Banja Luci, je održana 3. radionica, za radnu grupu koja radi na izradi "Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici Brčko Distrikta BiH".
Cilj radionice je bio da predstavnici radne grupe, zajednički, uz pomoć voditeljica radionice kreiraju nacrt pomenutog protokola.

- POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA PROVOĐENJE EDUKACIJE NA TEMU
“JAVNO ZAGOVARANJE/ZASTUPANJE” -
Vive Zene

U.G. Vive Žene Tuzla poziva zainteresirane trenere/edukatore da dostave svoje ponude za pripremu i provođenje trodnevne obuke/treninga na temu: “Javno zagovaranje i lobiranje za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“. U.G. Vive Žene Tuzla realizira regionalni projekat pod nazivom “Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije finansijski podržan od strane Europske Unije. Svrha projekta je osnažiti organizacije civilnog društva (OCD) da učestvuju i poboljšaju kapacitete za dijalog kao i uticaj na politike i procese donošenja odluka....

- Vive Žene obilježile Europski dana borbe protiv trgovine ljudima -
Vive Zene

U povodu obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar) od 23. do 26. oktobra U.G. „Vive Žene“ Tuzla održale su edukativna predavanja i radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu trgovine ljudima.
Predavanja i radionice održane su za 120 učenika osnovnih škola sa područja Brčko distrikta i Tuzle. Tokom predavanja i radionica osnovcima su predstavljeni osnovni pojmovi koji se odnose na trgovinu ljudima, te mogućnosti i načini prevencije i zaštite.

- Delegacija EU u BIH posjetila Vive Žene -
Vive Zene

UG “Vive Žene” Tuzla, u saradnji sa UŽ„Jadar“ Konjević Polje, UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“Burnice,Udruženje žena povratnica „Podrinjka“ Srebrenica, Udruženje žena Cerska te neformalna ženska grupa iz MZ Suha Bratunac obilježile su 15.10.2017. u Tuzli Međunarodni dan žene na selu kroz organizaciju Sajma proizvoda žena sa sela. Članice mreže žena sa sela su predstavile svoju kućnu i domaću radinost, s drugim Udruženjima i pojedincima su razmijenile informacije o udruženjima iz kojih dolaze i na koji način se zalažu ze ženska i ljudska prava u svojim zajednicama. Pored učešća udruženja i grupa iz Opština Bratunac, Srebrenica, Milići, Zvornik i Vlasenica, na sajmu su izlagali Udruženja i pojedinci iz Tuzlanskog kantona.

- Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama – Sajam porizvoda žena sa sela -
Vive Zene

UG “Vive Žene” Tuzla, u saradnji sa UŽ„Jadar“ Konjević Polje, UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“Burnice,Udruženje žena povratnica „Podrinjka“ Srebrenica, Udruženje žena Cerska te neformalna ženska grupa iz MZ Suha Bratunac obilježile su 15.10.2017. u Tuzli Međunarodni dan žene na selu kroz organizaciju Sajma proizvoda žena sa sela. Članice mreže žena sa sela su predstavile svoju kućnu i domaću radinost, s drugim Udruženjima i pojedincima su razmijenile informacije o udruženjima iz kojih dolaze i na koji način se zalažu ze ženska i ljudska prava u svojim zajednicama. Pored učešća udruženja i grupa iz Opština Bratunac, Srebrenica, Milići, Zvornik i Vlasenica, na sajmu su izlagali Udruženja i pojedinci iz Tuzlanskog kantona.

- Vive Žene na ISHR konferenciji predstavile rad:
„Primjena integrativnog modela osam koraka u radu sa traumatiziranima“. -
26 juni

U Novom Sadu od 26. do 29. septembra 2017. godine ISHHR / Međunarodno društvo za zdravlje i ljudska prava, održalo je svoju 10. Međunarodnu konferenciju.
Događaj je bio namijenjen organizacijama iz cijelog svijeta koje se bave ljudskim pravima kao i psiholozima, psihijatrima, savjetnicima i drugim radnicima koji pružaju podršku, s ciljem izgradnje kapaciteta, razmjene iskustava i znanja među profesionalcima koji rade na polju podrške traumatiziranima, izbjeglicama, civilnom društvu i razvoju zajednice. Vive Žene su na ovoj Konferenciji predstavile rad: Primjena integrativnog modela osam koraka u radu sa traumatiziranima. Ovaj model se zasniva na radu Judith Herman i njezinim stadijima oporavka od traume: uspostavljanje sigurnosti, sjećanje i tugovanje i ponovno uspostavljanje veza. Rad se bavio primjerima iz prakse, na koji način trauma utiče na pojedinca, koje sfere života, te na koji način pomoći nakon više od 20 godina osobama koje pate u tišini.

- Predstava „Pokušaj“ u izvedbi Pozorišta mladih Tuzla -
26 juni

Na sceni Teatra Kabare Tuzla 20. augusta Udruženje “Mladi Tuzle” i Pozorište mladih Tuzle uz podršku i partnerstvo sa U.G. “Vive Žene” premijerno su izveli predstavu “Pokušaj”.
Predstava je nastala kao rezultat istrazivanja problematike mladih i realizovana je od strana polaznika starije grupe Dramskog studija za djecu i mlade 2017. Režiju za predstavu potpisuje Adnan Mujkić, a saradnice u radu su Lejla Pacariz i Amila Sećerbegović.
Predstava „Pokušaj“ kroz vizuru mladih pokušava predstaviti i približiti aktuelne probleme u društvu. Radnja se bavi problematikom drugog i drugačijeg u društvu, koji je kao takav izopćen i osuđen da živi pod pritiskom koje mu to isto društvo stvara...

<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 >>

Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G Vive Žene Tuzla
i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.


Telefon za pomoc
Telefon za pomoć žrtvama nasilja u porodici

Sassja
Vive Žene i Sassja u borbi protiv nasilja nad ženama

Vive Zene Film
Suada Obradović
Vive Zene Film
Abida Karić
Vive Zene Film
Behija DedićVive Zene Film
Nizama Sejmenović
Vive Zene Film
Safeta BeganovićVive Zene Film
Film centra Vive Žene

Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba